สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

สถานที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

การเลือกสถานที่ติดตั้งนั้นมีความสำคัญสูงมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีการตรวจวัดที่ถูกต้องมากหรือน้อยตามหลักอุตุนิยมวิทยา หรือพื้นที่ติดตั้งนั้นเสี่ยงต่ออุบัติภัยต่าง ๆ หรือใกล้กับแหล่งที่จะส่งผลให้เกิดอุปกรณ์เสียหายในระยะยาว จึงแบ่งข้อพิจรณาออกเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

  • การเลือกสถานที่ต่อการตรวจวัด สถานีที่ติดตั้งนั้น ควรตั้งห่างจากสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่มีความสูงบดบังแสงแดด และลม ซึ่งจะส่งผลถึงการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ การวัดทิศทางลม การวัดความเร็วลม และการประจุไฟเข้าแบตเตอร์รี่ไม่เพียงพอต่อการทำงานปกติ ควรห่างรัศมีอย่างน้อย 5-10เมตรขึ้นไปตามทิศทางและความสูงสิ่งบดบัง และควรตั้งห่างจากแหล่งกำเหนิดความร้อน ความชื้น จากระบบต่าง ๆ ที่มิใช่การตรวจสภาพอากาศบริเวณนั้น ๆ
  • การเลือกสถานที่ต่ออุบัติภัย สถานที่ติดตั้งนั้น ๆ ควรตั้งให้ห่างจากลำน้ำลำคลอง หรือห่างจากถนนเพื่อเลี่ยงต่ออุบัติเหตุ หรือภัยต่าง ๆ เช่นน้ำท่วม เนื่องจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ไม่สามารถทนทานต่อการแช่น้ำได้ อีกทั้งการประกันจะสิ้นสุดลงจากการเสียเนื่องจากภัยพิบัติ เป็นต้น ดังนั้นควรตั้งในเนินสูง ปลอดน้ำท่วมขัง ห่างจากขอบถนนที่เสียงต่อเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะหรือการขยายถนนในอนาคต
  • การเลือกสถานที่ต่อการจัดแสดง ในตัวสถานีตรวจวัดอากาศนั้นได้จัดให้มีความสวยงามและศึกษาได้ง่ายในระดับหนึ่ง บางแห่งจะมีผู้สนใจหรือผู้คนไปดูงาน การเลือกที่ตั้งให้ดูง่ายเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือ การติดตั้งนั้น ด้านหน้าจะหันไปทางทิศใต้ เมื่อมองจากด้านหน้าจะเห็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดที่สามารถถ่ายภาพ และอธิบายในแต่ละส่วนได้ง่ายชัดเจน
  • การเลือกสถานที่ง่ายต่อการซ่อมบำรุง ตัวสถานีตรวจอากาศนั้น เป็นชิ้นส่วนการทำงานกลางแจ้งภายนอกอาคาร ซึ่งจะได้รับผลกระทบกับธรรมชาติโดยตรง ทั้งน้ำฝน แสงแดด ฝุ่น แมลง สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้สถานีปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ควรมีการบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 1-2ครั้ง ดังนั้นการบำรุงรักษาในแต่ละครั้ง พื้นที่ติดตั้งที่ง่ายต่อการเข้าถึง ก็ส่งผลให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยเช่นกัน อีกทั้งพื้นที่ติดตั้งไม่เป็นเนินสูงหรือรก ก็ช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น
  • การเลือกสถานที่ห่างจากสิ่งแวดล้อมกระทบ ควรตั้งให้ห่างจากสถานที่ที่มีใบไบไม้ร่วงปลิว ห่างจากหลอดไฟที่มักมีแมลงมาบินตอม ห่างจากป่าหญ้าที่มีเครือขึ้นปกคลุม เป็นต้น

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %