ระบบ APRS

SSID คืออะไร ?

SSID ย่อมาจาก Sub Station IDentifier ในโปรโตคอล AX.25 นั้นได้กำหนดให้มีขนาด 4บิต หรือเท่ากับ 24 มีค่าเท่ากับ 16ค่า คือค่า 0-15 โดยถูกใช้เพื่อแสดงไอคอน หรือแสดงสถานะของสถานีว่าเป็นอะไร ในโปรโตคอล AX.25 แต่ในระบบ APRS แล้วมีการระบุสัญลักษณ์ไอคอนแทรกส่งไปด้วย ผู้ใช้งานทั้งหลายจึงสนใจไอคอนของโปรโตคอล APRS มากกว่าหมายเลข SSID จึงทำให้หลายท่านใช้หมายเลข SSID มั่วไม่ตรงตามข้อกำหนดการใช้ SSID ของโปรโตคอล AX2.5 ซึ่งได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

-0 ใช้สำหรับ สถานีใช้ที่บ้าน หรือเป็นสถานีอินเตอร์เน็ตเกตเวย์(IGate)ในบ้านก็ได้
-1 ใช้สำหรับ สถานีตรวจอากาศ หรือสถานีทวนสัญญาณที่ 1 เช่นใช้กับ WX DigiPeater Relay IGate
-2 ใช้สำหรับ สถานีทวนสัญญาณที่ 2 เช่นใช้กับ DigiPeater Relay IGate
-3 ใช้สำหรับ สถานีทวนสัญญาณที่ 3 เช่นใช้กับ DigiPeater Relay IGate
-4 ใช้สำหรับ สถานีเกตเวย์ HF/VHF/UHF หรือสถานีที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างย่านความถี่
-5 ใช้สำหรับ สถานีอินเตอร์เน็ตเกตเวย์(IGate) ที่ไม่ได้อยู่ในบ้าน
-6 ใช้สำหรับ สถานีดาวเทียม
-7 ใช้สำหรับ วิทยุยีห้อ Kenwood D7
-8 ใช้สำหรับ สถานีในเรือต่าง ๆ
-9 ใช้สำหรับ สถานีรถต่าง ๆ เช่นในรถยนต์ รถจักรยานยนต์
-10 ใช้สำหรับ งานอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เช่น APRS-IS (APRS Internet Server)
-11 ใช้สำหรับ สถานีบอลลูน
-12 ใช้สำหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น มือถือ แล็ปท๊อบ เน็ตบุค PDA เป็นต้น
-14 ใช้สำหรับ สถานีรถบรรทุก
-15 ใช้สำหรับ สถานีวิ่ทยุย่าน HF

เมื่อเขียนประกอบกับนามเรียกขานก็จะใช้ต่อท้ายเช่น HS5TQA-9 เป็นต้น

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %