งานติดตั้งสถานีศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

ชื่อ: สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อการเกษตร
เจ้าของโครงการ: ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร
ที่ติตตั้ง: จังหวัดสุโขทัย
ติดตั้งเมื่อ: 4/12/2012
ข้อมูลตรวจวัด
-อุณหภูมิอากาศ
-ความชิ้นสัมผัส
-ความกดอากาศ
-ความเร็วลม
-ทิศทางลม
-ปริมาณน้ำฝนสะสม
-พลังงานแสงอาทิตย์
-ความชิ้นดิน
-อุณภูมิดิน

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %