สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

Wireless Weather Station (LOW COST)

เครื่องตรวจวัดอากาศในราคาประหยัดเหมาะสำหรับบ้านหรือสำนักงานที่ต้องการตรวจวัด แสดงผลสภาพอากาศทั้งภายในบ้าน/อาคารและภายนอกบ้าน/อาคาร แบบไร้สาย
misol1