สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

BMP085

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความกดอากาศและอุณหภูมิภายในตัว ส่งสัีญญาณในรูปแบบดิจิตอลด้วย I2C Bus
BMP085_4f5ebf162b494.jpg