แนะนำเพื่อน

SHT-15

เซ็นเซอร์วัดอุณหูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน
SHT15.jpg