สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

Hygro Sensors

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชิ้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศในบอร์ดเดียวกัน
Hygro Sensors