งานติดตั้งสถานีศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ชื่อ: สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เพื่อการเกษตร
เจ้าของโครงการ: ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร
ที่ติตตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่
ติดตั้งเมื่อ: 24/11/2012
ข้อมูลตรวจวัด
-อุณหภูมิอากาศ
-ความชิ้นสัมผัส
-ความกดอากาศ
-ความเร็วลม
-ทิศทางลม
-ปริมาณน้ำฝนสะสม
-พลังงานแสงอาทิตย์
-ความชิ้นดิน
-อุณภูมิดิน


ภาพการดำเนินงาน