บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด

 

ตัวอย่างผลงานและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
http://www.weatherwatch.in.th
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ สนับสนุนโดย มูนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
 
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
http://aws.nakhonthai.net
ระบบแสดงผลและบริการข้อมุลของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
 
Digital Packet Radio Network System
http://dprns.com
เครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารข้อมูลดิจิตอล